Ośrodek myśli politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej jest konserwatywnym stowarzyszeniem z Krakowa. Zajmuje się działalnością analityczną, edukacyjną, popularyzatorską i naukową z zakresu filozofii i myśli politycznej, historii oraz stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o współczesnej polityce, kulturze i ideach.

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje, dyskusje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych i debat publicznych. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”,
„Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Tradycja i Kultura”, „Z archiwów II wojny światowej”, „Studia i Analizy”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Współpracujemy z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami i ekspertami.

 Ośrodek Myśli Politycznej podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

 

Zarząd Ośrodka Myśli Politycznej:

prof. Miłowit Kuniński – prezes

dr Jacek Kloczkowski – wiceprezes

dr hab. Artur Wołek – członek zarządu

dr Zbigniew Zalewski – członek zarządu

 

Ludzie:

Pierwszym prezesem OMP był prof. Ryszard Legutko. W 2005 r. jego obowiązki przejął i pełni je do dziś prof. Miłowit Kuniński. Wśród członków, autorów i współpracowników OMP są m.in. Piotr Bajda, Włodzimierz Bernacki, Marek A. Cichocki, Mateusz Ciołkowski, Dariusz Gawin, Janusz Ekes, Tomasz Gąsowski, Stanisław Górka, Rafał Habielski, Katarzyna Haremska, Krzysztof
Kawalec, Jacek Kloczkowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Paweł Kowal, Zdzisław Krasnodębski, Piotr Legutko, Michał Łuczewski, Maciej Marszał, Rafał Matyja, Filip Musiał, Zdzisław Najder, Dorota Pietrzyk-Reeves, Czesław Porębski, Arkady Rzegocki, Jan Skoczyński, Krzysztof Szczerski, Zbigniew Stawrowski, Aleksander Surdej, Bogdan Szlachta, Michał Szułdrzyński, Kazimierz M.
Ujazdowski, Paweł Ukielski, Bronisław Wildstein, Artur Wołek, Zbigniew Zalewski, Tomasz Żukowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski. Biorą oni udział w konferencjach i debatach publicznych OMP, piszą artykuły do książek Ośrodka, są też autorami wydawanych przez nas monografii i wyborów esejów.

 

Ośrodek Myśli Politycznej w Internecie:

www.omp.org.pl

www.polskietradycje.pl

www.usa-ue.pl

www.sporyokapitalizm.pl

www.youtube.com/osrodekmysli

www.twitter.com/OMPkrakow

www.omp.org.pl/blog

www.facebook.com/OMPkrakow

 

Kontakt:

Adres korespondencyjny: Ośrodek Myśli Politycznej

skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

Biuro: ul. Basztowa 3 (II piętro), 31-134 Kraków

 

E-mail: biuro@omp.org.pl

Tel./faks: + 48 12 632 33 62/632 33 82

 

Konto: Pekao 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

 

KRS: 0000076016

NIP: 677-006-69-37

REGON: 350090450

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan