Symon Petlura (1879-1926)

Ukraiński polityk i wojskowy.

Symon Petlura

Był oficerem Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 1918 r. wystąpił przeciw hetmanowi Skoropadskiemu i wraz z wiernymi sobie oddziałami zajął Kijów. W latach 1919-1920 był prezesem Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 1920 r. zawarł antyrosyjskie porozumienie polityczne i konwencję wojskową z Polską. Po pokoju ryskim przebywał na emigracji w Polsce, potem w Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i Paryżu. Zamordowany w zamachu zorganizowanym prawdopodobnie przez sowieckie służby – OGPU.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan