Stanisław Śliwiński (1869-1929)

Polski inżynier, działacz gospodarczy i społeczny, polityk oraz minister.

Stanisław Śliwiński

W 1907 r. założył w Nałęczowie Towarzystwo Rolnicze, w tym samym roku pełnił mandat posła do Drugiej Dumy Rosyjskiej. Po odzyskaniu niepodległości kierował resortem aprowizacji w rządach: Ignacego Paderewskiego, Leopolda Skulskiego, Władysława Grabskiego i Wincentego Witosa, jako przedstawiciel rządu włączony w skład Rady Obrony Państwa. Po wycofaniu się z Rady Ministrów, wiceprezes Banku Handlowego, członek prezydium Polskich Organizacji Rolniczych, kierował również Polskim Białym Krzyżem. W 1927 r. wycofał się z życia publicznego, zmarł w 1929 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan