Leopold Skulski (1877-1940)

Polski polityk, chemik, farmaceuta, członek Ligi Narodowej.

Leopold Skulski

Sprawował funkcję nadburmistrza łodzi w latach 1917-1919. Po odzyskaniu niepodległości poseł na Sejm Ustawodawczy, lider  Narodowego Zjednoczenia Ludowego. W latach 1919-1920, w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej pełnił funkcję premiera. Następnie w minister spraw wewnętrznych w rządzie Wincentego Witosa od 24 VII 1920 do 28 VI 1921 r., z ramienia rządu wszedł w skład Rady Obrony Państwa. Po wojnie współtwórca Polskiego Radia, zaangażowany w działalność społeczną. Po wybuchu II wojny światowej aresztowany przez NKWD, przewieziony do aresztu w Brześciu nad Bugiem. Miejsce i data śmierci pozostają nieznane.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan