Wiec na Placu Teatralnym (11 sierpnia 1920 r.)

„Gazeta Warszawska”

Wczoraj popołudniu odbył się na Placu Teatralnym wiec ludowy w sprawie obrony stolicy.

Do licznie zebranej publiczności przemówił z balkonu ratusza prezes rady miejskiej p. Baliński, a następnie kilkunastu mówców spośród posłów sejmowych, radnych miasta i działaczy społecznych nawołujących w krótkich lecz gorących przemowach społeczeństwo do wytrwania i wytężenia wszystkich sił dla zwycięskiego przeprowadzenia decydującej walki rozstrzygającej się pod murami Warszawy.

Najważniejszymi momentami wiecu były przemówienia prezydenta ministrów p. Witosa i marszałka Sejmu p. Trąmpczyńskiego. Prez. Witos zaznaczył, iż Polska jest obecnie silniejszą niż była kiedykolwiek, gdyż potrafiła pozyskać dla siebie i poruszyć szerokie masy ludowe. Lud wiejski zrozumiał czym jest wolna Polska i w obronie niepodległości śpieszy w szeregi wojskowe.

Podczas przemówień p. Witosa i p. Trąmpczyńskiego odzywały się wśród zgromadzonych okrzyki żądające przeprowadzenia ogólnego poboru aż do 50 r. życia.

Na zakończenie ks. Prałat Godlewski zaproponował, by wybrać deputację, która by udała się do misji francuskiej i angielskiej dla wyrażenia podziękowania za poparcie, jakiego nam udzielają sprzymierzeni,

Na skutek tej przemowy wybrano delegację, w skład której weszli ks. Prałat Godlewski, pos. Skup i rękodzielnik Dobrzyński. Delegacja ma czele pochodu udała się do gen. Weygand, a następnie do poselstwa angielskiego.

 

„Gazeta Warszawska”, 11 sierpnia 1920 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan