Obrona Warszawy (15 sierpnia 1920 r.)

„Czas”

Warszawa, 14 sierpnia

(PAT) Komunikat sztabu jen. wojsk polskich z dnia 13 sierpnia:

Na północy nieprzyjaciel zmierza nadal ku odcinkowi Modlin-Zegrze. Drobne oddziały jazdy bolszewickiej dotarły do Sierpca, większe zaś masy piechoty atakowały Nasielsk i Płońsk. Ataki odparto.

W centrum przegrupowanie naszych wojsk przeznaczonych do obrony stolicy, odbywa się w dalszym ciągu planowo ze słabym kontaktem z nieprzyjacielem.

Na północny-wschód od Lublina nasze tylne straże obsadzając linię rzeki Tyśmienicy odparły ataki nieprzyjacielskie, biorąc ośm karabinów maszynowych i około 100 jeńców. Również w rejonie Chełma i Tyszowiec nieprzyjaciel poniósł dotkliwą porażkę, pozostawiając w naszym ręku jeńców i karabiny maszynowe.

Armia konna Budionnego pod wpływem silnego oporu, jaki napotkała ze strony naszych oddziałów w ciągu dnia wczorajszego nie ujawniła tendencji zaczepnych. Wzdłuż Sereta i Strypy odparto lokalne ataki nieprzyjaciela pod Horodyszczem. Dzięki skuteczności ognia oddziałów 12 dywizji kolumny bolszewickie, dopuszczone na bliską metę zostały zdziesiątkowane.

Naczelne dowództwo wojsk polskich, sztab jen.

*** 

Warszawa, 13 sierpnia 2020

 

 (PAT) Kurier warszawski podaje: W szeregach armii bolszewickiej przebija się pragnienie pokoju, którego źródłem jest przemęczenie żołnierza. Zwłaszcza obraz ostatniej nędzy przedstawia piechota bolszewicka. O wiele lepszy jest stan kawalerii, której bolszewicy mają dość dużą, ale nie tyle, jak głoszą o tym przesadne liczby. Charakterystyczną cechą armii bolszewickiej jest rzucający się w oczy brak automobilów. Całą armią rządzi terror. Ogólne wyczerpanie armii bolszewickiej rzuca się każdemu bezstronnemu obserwatorowi w oczy. Ma się wrażenie, że porusza ona ostatecznym wysiłkiem.

***

Pisma warszawskie podają następującą depeszę z Moskwy z daty 6 sierpnia:

„Tymczasowe sowiety, utworzone w zajętych miejscowościach Polski i Galicji rozpoczęły swą działalność. Właściciele ziemscy, kupny, fabrykanci, bankierzy i wszystkie inne zawody, żyjące z wyzysku pracy ludzkiej, zostali wywłaszczeni. Tak samo odebrano jednostkom prawo własności do ziemi, siły wodnej i kopalń i oddano je narodowi. Własność włościan nie została przez to dotknięta. Galicyjski komitet rewolucyjny ogłosił zupełną (!) niepodległość Galicji wschodniej i zwrócił się do Galicji zachodniej (!) z propozycją nawiązania z nią stosunków. Komitet ten składa się z Włodzimierza Kateńskiego (przewodniczący), Michał Baran, Jana Nemolowskiego (?) i Kazimierza Litwinowskiego”.

 

„Czas”, 15 sierpnia 1920 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan