Niemcy z bolszewikami (1 września 1920 r.)

„Kurier Warszawski”

Wiedeń 31-go sierpnia. (P. A.T.) – „Telegraphan Compaigne” donosi z Paryża: W przemówieniu wygłoszonym do wojsk, odjeżdżających na front polski, powiedział Trocki: Zarzucają nam, iż jesteśmy narzędziem niemieckim. Ten zarzut nie wzrusza ani was, ani mnie. Będziemy współpracowali z Niemcami, aby zniszczyć imperializm w całej Europie. Możemy łatwiej oprzeć się na imperializmie Niemiec, aniżeli Anglii i Francji.

 

Turyn 31-go sierpnia (East Express). – Gazetta del Popolo pisze, że istnieje tajny traktat rosyjsko-niemiecki. Millerand przesłał Lloydowi George’owi dokumenty, udowadniające, że taka umowa jest zawarta. Celem traktatu jest wywołanie nowej wojny napastniczej przeciw Francji. Traktat obejmuje trzy punkty główne: pierwszym jest odbudowa wielkiej Rosji od Bałtyku do Bosforu i do Wisły, drugim – odbudowa imperium niemieckiego, które by zajęło zagłębia kruszcowe francuskie, trzecim – obalenie traktatu wersalskiego i nałożenie Francji ciężkich warunków pokoju.

Gazetta del Popolo oświadcza, że Lloyd George i Giolitti pod wrażeniem tych dokumentów postanowili zażądać od Sowdepii wyjaśnień.

„Kurier Warszawski”, 1 września 1920 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan