Wojciech Trąmpczyński (1860-1953)

Polski prawnik, polityk związany z Narodową Demokracją.

Wojciech Trąmpczyński

Poseł do Sejmu Pruskiego oraz Reichstagu, poseł do Sejmu Ustawodawczego. W niepodległej Polsce pełnił funkcję Marszałka Sejmu (1919-1920) oraz Senatu (1922-1927), jako Marszałek Sejmu był członkiem Rady Obrony Państwa. Po zamachu majowym krytykował działania sanacji. Zeznawał w trakcie procesu brzeskiego broniąc aresztowanych, protestował przeciw utworzenie obozu w Berezie Kartuskiej, kontestator konstytucji kwietniowej. Zmarł w Poznaniu w 1953 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan