Władysław Kiernik (1879-1971)

Polski polityk, działacz ludowy, jeden z liderów PSL „Piast”.

Władysław Kiernik

Poseł na Sejm RP (1919-1932) i Sejm Ustawodawczy w PRL (1947-1952). Podczas wojny polsko-bolszewickiej z ramienia PSL „Piast” wszedł w skład Rady Obrony Państwa w miejsce Wincentego Witosa. W 1920 r. jako polski delegat uczestniczył w rokowaniach pokojowych w Mińsku i Rydze, gdzie 12 października podpisał umowę o przedwstępnych warunkach pokoju z Rosją Radziecką. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych (1923), ministra rolnictwa (1925-1926) i ministra administracji publicznej (1945-1947). W czasie II wojny światowej aresztowany przez gestapo – spędził pół roku w więzieniu w Krakowie. Po wojnie opowiedział się za współpracą ludowców z komunistami, będąc jednym z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Brał udział w delegacjach Polski na sesje Organizacji Narodów Zjednoczonych w Londynie w 1946 oraz w Nowym Jorku w 1956.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan