Stanisław Szeptycki (1867-1950)

Hrabia, generał w armii austro-węgierskiej, dowódca Legionów Polskich, generał wojska polskiego w II RP.

Stanisław Szeptycki

Szef Sztabu Generalnego (1918-1919). Brał udział w wojnie z bolszewikami jako dowódca najpierw 4 Armii, a następnie dowódca Frontu Północno-Wschodniego. W drugim rządzie Wincentego Witosa piastował stanowisko ministra spraw wojskowych (VIII-XII 1923). W czasie zamachu majowego pozostał wierny obalonym władzom, z tego powodu został przeniesiony w stan spoczynku.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan