Stanisław Kauzik (1891-1959)

Polski prawnik i polityk.

Bliski współpracownik Władysława Grabskiego, w latach 1920-1925 sekretarz generalny Komitetu Ekonomicznego Ministrów RP. Jako przedstawiciel Polski brał udział w delegacji negocjującej zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej i traktat ryski. Po agresji Niemiec na Polskę szef biura prasowego Komisarza Cywilnego w Warszawie, członek Komitetu Obywatelskiego. Przedstawiciel Stronnictwa Pracy w Delegaturze Rządu na Kraj. Na emigracji dwukrotnie piastował funkcje ministra w rządach Antoniego Pająka.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan