Lucjan Żeligowski (1865-1947)

Żołnierz armii carskiej, generał broni Wojska Polskiego.

Lucjan Żeligowski

W II RP mianowany dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego, następnie podczas wojny polsko-bolszewickiej grupy operacyjnej oraz dowódcą 10 Dywizji Piechoty (1919). Zasłynął jako organizator tzw. buntu Żeligowskiego, podczas którego zajął Wilno i jego okolice proklamując powstanie tzw. Litwy Środkowej i przekazując miasto Józefowi Piłsudskiemu (1920).

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan