Kazimierz Sosnkowski (1885-1969)

Polski żołnierz, polityk, generał broni.

Kazimierz Sosnkowski

Związany z PPS i Organizacją Bojową, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, minister spraw wojskowych (1920-1924). Jako minister pracował na rzecz unifikacji i rozbudowy Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej bronił na forum Sejmu planów polityki wschodniej Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Podczas trwających walk dowodził Armią Rezerwową. Wchodził w skład Rady Obrony Państwa. 13 maja 1926 r. w reakcji na przewrót majowy rozdarty między lojalnością wobec Piłsudskiego, lojalnością wobec rządu wynikającą z przysięgi wojskowej podjął nieudaną próbę samobójczą. Dowódca Frontu Południowego we wrześniu 1939 r., minister bez teki w rządzie W. Sikorskiego (1939-1940), komendant główny Związku Walki Zbrojnej (1939-1941), naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych (1943-1944), po wojnie na emigracji.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan