Edward Śmigły-Rydz (1886-1941)

Polski polityk, marszałek Polski, naczelny wódz.

Edward Śmigły-Rydz

Od 1908 r. działał w Związku Walki Czynnej, służył w Legionach Polskich. Po aresztowaniu J. Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego stał na czele Polskiej Organizacji Wojskowej. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 3 Armią, z którą wkroczył do Kijowa w 1920 r. Po śmierci Piłsudskiego (1935) otrzymał stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. W latach 1935-1939 wraz z prezydentem I. Mościckim decydował o najważniejszych sprawach kraju, był jednym z inicjatorów powstania Obozu Zjednoczenia Narodowego. Po klęsce we wrześniu 1939 r. internowany w Rumunii, wrócił potajemnie do Warszawy w 1941 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan