Edward Lechowicz (1858-1938)

Polski prawnik, urzędnik w II RP.

Prawnik w Prezydium Rady Ministrów. Jako prawnik brał udział w rokowaniach polsko-sowieckich, był jednym z przedstawicieli Polski, którzy 18 marca 1921 r. złożyli podpisy pod traktatem ryskim. W kolejnych latach sprawował funkcję dyrektora departamentu legislatywnego oraz Prezesa Najwyższej Komisji Dyscyplinarnej w Prezydium Rady Ministrów.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan