Antoni Listowski (1865-1927)

Oficer Armii Imperium Rosyjskiego oraz Wojska Polskiego.

Antoni Listowski

Podczas I wojny światowej walcząc w siłach rosyjskich dosłużył się stopnia generała-majora. W grudniu 1917 r. wystąpił z armii rosyjskiej i wstąpił do Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej mianowany dowódcą Grupy Podlaskiej, jego zadaniem była obrona linii Bugu od Włodawy po Wołczy. 10 II 1919 r. po pertraktacjach z Niemcami zajął twierdzę brzeską. W 1920 r. od marca do kwietnia piastował funkcję dowódcy 2. Armii zastępując również chwilowo J. Piłsudskiego na stanowisku Naczelnego Wodza. Od V do VI 1920 r. dowodził frontem ukraińskim. Brał udział w negocjacjach z bolszewikami w Mińsku (VIII 1920). Po wojnie przeniesiony 3 I 1921 r. w stan spoczynku, zmarł w 1927 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan