Aleksander Skarbek (1874-1922)

Polityk związany z Narodową Demokracją.

Aleksander Skarbek

Członek Ligi Narodowej, poseł na Sejm Krajowy Galicji (1906-1918) i do Austriackiej Radzie Państwa (1909-1918). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę działał w Polskiej Komisji Likwidacyjnej, zaangażowany szczególnie mocno na terenie Krakowa. W trakcie wojny polsko-ukraińskiej brał udział w formowaniu pomocy dla obleganego Lwowa, sam również brał udział w jego obronie. Poseł na Sejm w latach 1919-1921, jako przedstawiciel Związku Ludowo-Narodowego wszedł w skład Rady Obrony Państwa w zastępstwie za Romana Dmowskiego. Zmarł w 1922 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan