Jan Kanty Federowicz (1858-1924)

Polski działacz polityczny i samorządowy, jeden z twórców krakowskiej Szkoły Handlowej.

Jan Kanty Federowicz

W latach 1901-1914 pełnił mandat posła galicyjskiego na Sejm krajowy. W 1914 brał udział w pracach sekcji zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1918 r. został prezydentem Krakowa, którą to funkcję pełnił aż do swojej śmierci w 1924 r. W latach 1919-1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, kierował Klubem Pracy Konstytucyjnej. Z ramienia KPK brał udział w pracach Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił wiele funkcji publicznych i społecznych w II RP, był m. in. prezesem Izby Handlowej i Przemysłowej, Towarzystwa Turystycznego oraz członkiem Rady Kolejowej.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan