Aleksander Henryk de Rosset (1866-1933)

Inżynier, przedsiębiorca, działacz społeczny, polityk.

Aleksander Henryk de Rosset

Ukończył Politechnikę Ryską, członek Stowarzyszenia Techników, współredaktor „Przeglądu Technicznego”. Wybrany do sejmu z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, w 1919 r. utworzył Zjednoczenie Mieszczańskie. Jako przedstawiciel Zjednoczenia został delegowany do pracy w Radzie Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie skupił się na pracy w kilku przedsiębiorstwach oraz działalności społecznej.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan