Adam Chądzyński (1882-1963)

Inżynier, działacz niepodległościowy, polityk.

Adam Chądzyński

Przed I Wojną Światową  związany z Narodowym Związkiem Robotników, należał również do Ligi Narodowej (1906-1908), lecz doprowadził do oderwania się NZR od obozu narodowego. Założyciel i prezes Narodowej Partii Robotniczej z ramienia której brał udział w pracach Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1920–1935 poseł na Sejm II RP, sprawował funkcję ministra kolei żelaznych (1925-1926) w rządach Aleksandra Skrzyńskiego i Wincentego Witosa. Po zamachu majowym osadzony w Cytadeli, zwolniony dzięki wstawiennictwu Kazimierza Bartla. W czasie II wojnie światowej pracował w oddziałach Społem, natomiast po jej zakończeniu w przemyśle węglowym.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan