Jan Dąbski (1880-1931)

Polski działacz ludowy, polityk, dziennikarz, członek PSL.

W czasie I wojny światowej członek Naczelnego Komitetu Narodowego i żołnierz Legionów. W II RP poseł na Sejm Ustawodawczy i sejmy I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu (1928-1931), prezes Stronnictwa Chłopskiego (1926-1929). Jako wiceminister spraw zagranicznych przewodniczył polskiej delegacji na rokowania w Mińsku oraz negocjującej zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej w Rydze. 18 marca 1921 r.  podpisał jako przedstawiciel Polski traktat ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką. Od 24 maja do 11 czerwca 1921 r. stał na czele MSZ. Piastował urząd wicemarszałka senatu w latach 1928-1931. W 1930 r. został pobity przez nieznanych sprawców w wojskowych mundurach. Zmarł w Warszawie w 1931 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan