W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczpospolitej

Jacek Kloczkowski, Filip Musiał (red.)

Wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości sowieckiej.

W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczpospolitej

Wśród prezentowanych tekstów znajdują się fragmenty artykułów i książek m.in. Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa Józefa Teodorowicza, Stanisława Cata-Mackiewicza, Mariana Zdziechowskiego, Leona Wasilewskiego, ks. Antoniego Szymańskiego, Stanisława Kutrzeby, Jerzego Brauna, Stanisława Grabskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego. Antologię opracowali Jacek Kloczkowski i Filip Musiał. Powstała ona we współpracy OMP z krakowskim oddziałem IPN, a została wydana w serii Polskie Tradycje Intelektualne.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan