Pomorze się budzi! (7 sierpnia 1920 r.)

„Kurier Lwowski”

Z Grudziądza piszą nam:

Nadszedł czas, w którym Pomorze powinno zaznaczyć swą istotną łączność z resztą kraju, dać wyraz swemu patriotyzmowi i obywatelskiej ofiarności. Apel do wstępowania w szeregi armii ochotniczej nie pozostał bez skutku. Akcja propagandy już dzisiaj wydała pokaźne owoce. Z góry dwa tysiące ochotników zostało już wcielonych do oddziałów wojskowych. Zgłoszonych jest daleko więcej, którzy po odbyciu 3-dniowych urlopów będą sformowani w odpowiednie oddziały. Szczególnie członkowie drużyn Kościuszkowskich zgłaszają się tłumnie w myśl odezwy gen. Roji do oddziałów ochotniczych. Byli komendanci okręgowi pełnia obecnie funkcję oficerów werbunkowych.

 

Płyną również bogate dary w broni pieniądzach i naturze. Do komend batalionów zapasowych znosi ludność zapasy broni i amunicji. Wśród licznych ofiar pieniężnych na podkreślenie zasługuje składka dokonana wśród urzędników cywilnych oddz. Rad. Kwat. D. O. Genu Pomorze, która przyniosła w sumie z górą 10 tys. marek. Zapał z dnia na dzień rośnie i ogarnia coraz szersze sfery pomorskiego społeczeństwa. Wielu ochotników zgłasza się z bronią i ekwipunkiem, a nawet końmi. Prastara dzielnica Polski staje w gotowości na rzucony jej apel bojowy.

 

„Kurier Lwowski”, 7 sierpnia 1920 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan